Komunikaty - Akademickie Liceum Ogólnokształcące

29.03.2018 - 03.04.2018 dni wolne od zajęć dydaktycznych (przerwa świąteczna)

19.03.2018 - 21.03.2018 rekolekcje wielkopostne dla uczniów klasy 1a i 1b

30.04.2018 i 02.05.2018 dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.05.2018 - 08.05.2018 zajęcia dla wszystkich klas odbywają się według planu lekcji (możliwe zastępstwa i przesunięcia)

01.06.2018 dzień wolny od zajęć dydaktycznych