Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 19 grudnia o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Tematem spotkania będą:

  • zagrożenia ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem z przedmiotu,
  • postępy w nauce,
  • frekwencja na zajęciach,
  • zachowanie

na miesiąc przed semestralną klasyfikacją uczniów.

Rodziców uczniów klasy 1a i 1b zapraszamy do sali 102, a klasy 2a do sali 101. 

Prosimy o obecność.