Garść niezbędnych informacji

Drodzy uczniowie!

Garść niezbędnych informacji:

W poniedziałek 22 stycznia jest ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych.

Semestr I kończy się 26.01.18, a 12.02.18 zaczyna się semestr II.

Od poniedziałku 29.01 do piątku 09.02 trwają zimowe ferie. Do szkoły przychodzimy 12 lutego.