Zebrania z rodzicami!

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przypomina, że we wtorek 15 maja o godzinie 17.30 odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami uczniów. Podane na nich zostaną niezwykle istotne informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem. Rodzice uczniów klasy 2a spotykają się w sali nr 101, a klas pierwszych (1a i 1b) w sali nr 102.

Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Zapraszamy!