Ważne informacje dla kandydatów do ALO

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

 

21 maja – 20 czerwca 2018r. do godz. 12.00

- elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.

składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru

 

22 czerwca - 26 czerwca 2018r . do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

 

12 lipca 2018r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich

 

20 lipca 2018r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych