Propozycje książek do szkolnej biblioteki

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie. Czekają nas zakupy biblioteczne, dlatego też chcielibyśmy poznać Wasze sugestie dotyczące książek, które powinny znaleźć się w naszej szkolnej bibliotece.

Poniżej list od nauczyciela-bibliotekarza,  mgr inż. Mirosławy Szczepańskiej:

W październiku 2018 r. biblioteka szkolna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi złożyła za pośrednictwem Urzędu Miasta Łodzi, wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek. Wniosek ten został złożony w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W roku szkolnym 2019-2020 otrzymamy dotację w wysokości 3100 złotych (2480 dotacji + 620 zł. od organu prowadzającego) na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych. Nauczyciel- bibliotekarz przy zakupie książek zobowiązany jest do konsultacji m.in. z uczniami i rodzicami. Czekamy więc na Państwa propozycje (autor, tytuł książki) wówczas będziecie mieli Państwo wpływ na to, co znajduje się w bibliotece szkolnej. Propozycje należy przesyłać do biblioteki dziennikiem elektronicznym, bądź przekazać uczniom do 15 września 2019 roku.

Rodzice mogą korzystać z zasobów księgozbioru bibliotecznego, zakładając kartę czytelnika lub korzystając z karty dziecka.