Dokumenty Rekrutacyjne - Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Informacja dla kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/19:
Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów :

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej

  2. wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania w sekretariacie

  3. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  4. karta zdrowia

  5. zdjęcie
  6. opinia trenera (dotyczy klasy sportowej) - do pobrania w sekretariacie

 

O przyjęciu do ALO decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy składać do 12 lipca br!

  Szczegółowe informacje pod nr tel. 42 674-69-88