Zajęcia Pozalekcyjne - Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Dla uczniów naszej szkoły organizowane są zajęcia dodatkowe z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.