Liceum Kosmetyczne - Klasa o profilu medyczno-kosmetycznym

Liceum kosmetyczne w Łodzi? Dobrze trafiliście! 

Zapraszamy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do naszego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Nauka w klasie kosmetycznej obejmuje przedmioty ogólnokształcące z rozszerzeniem w zakresie biologii, chemii i języka angielskiego.

Jako dodatkowy przedmiot proponujemy podstawy kosmetyki w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, już od pierwszej klasy. Początkowo będzie to przedmiot teoretyczny - wprowadzający do kosmetyki, natomiast później podstawy kosmetyki realizowane będą w części praktycznej w formie podstawowych zabiegów kosmetycznych. Lekcje odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach z profesjonalnymi kosmetykami. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące mieści się w budynku Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi i ściśle z nią współpracuje, dzięki czemu program naszego liceum kosmetycznego jest idealnie dopasowany do kontynuowania nauki w najbardziej prestiżowej wyższej szkole kosmetycznej w Łodzi.

 

 

Przedmioty w liceum - dla absolwentów gimnazjów (cykl 3-letni) 

Klasa kosmetyczna

                   
lp przedmiot ilość godzin w całym cyklu edukacyjnym kl I kl II kl III Tygodniowa liczba godzin
kl I kl II kl III Łącznie
1 Język polski 360 120 120 120 4 4 4 12
2 Język angielski 450 120 150 180 4 5 6 15
3 Język niemiecki 180 60 60 60 2 2 2 6
4 Wiedza o kulturze 30 30     1 0 0 1
5 Historia 60 60     2 0 0 2
6 Historia i społeczeństwo 120 0 60 60 0 2 2 4
7 Wiedza o społeczeństwie 30 30     1 0 0 1
8 Podstawy przedsiębiorczości 60 60     2 0 0 2
9 Geografia 30 30     1 0 0 1
10 Biologia 270 30 240 1 4 4 9
11 Chemia 270 30 240 1 4 4 9
12 Fizyka 30 30   1 0 0 1
13 Matematyka 300 120 90 90 4 3 3 10
14 Informatyka 30 30     1 0 0 1
15 Wychowanie fizyczne 270 90 90 90 3 3 3 9
16 Edukacja dla bezpieczeństwa 30 30     1 0 0 1
17 Zajęcia z wychowawcą 90 30 30 30 1 1 1 3
18 Religia/etyka 180 60 60 60 2 2 2 6
19 Podstawy kosmetologii – dodatkowe zajęcia edukacyjne 120   60 60   2 2 4
                   
  Łączny wymiar godzin         32 32 33  
                   
                   
    rozszerzenie              
                   
  * do obliczenia przyjęto średniorocznie 30 tygodni nauki                
                   

 

Przedmioty w liceum - dla absolwentów szkół podstawowych (cykl 4-letni) 

Klasa kosmetyczna

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia
z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin wynikający z podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego w klasie

Razem w czteroletnim okresie nauczania

 

 

I

II

III

IV

 

 

 

Zakres podstawowy + zakres rozszerzony

 

1

J. polski

4

4

4

4

16

2

J. angielski

3+2

3+1

3+1

3

12+4

3

J. niemiecki

2

2

2

2

8

4

Plastyka

1

-

-

-

1

5

Historia

2

2

2

2

8

6

WOS

1

1

-

-

2

7

Podstawy przedsiębiorczości

-

1

1

-

2

8

Geografia

1

2

1

-

4

9

Biologia

1+1

2+2

1+2

3 (rozsz)

4+9

10

Chemia

1+1

2+2

1+2

3 (rozsz)

4+9

11

Fizyka

1

1

2

-

4

12

Matematyka

3

4

3

4

14

13

Informatyka

1

1

1

-

3

14

WF

3

3

3

3

12

15

EDB

1

-

-

-

1

16

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

4

OGÓŁEM

26+4

29+5

25+7

19+6

99+22=123

Inne przedmioty:

17

Religia

2

2

2

2

8

18

WdŻ

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

10 (w całym cyklu nauczania)

19

Doradztwo zawodowe

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

10 (w całym cyklu nauczania)

20

Zajęcia z pomocy psychol.-pedagog.

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

1 (co 2 tyg.)

10 (w całym cyklu nauczania)

Przedmioty uzupełniające:

21

Podstawy kosmetologii

2

2

2

2

8

Razem

7

7

7

7

28

Całkowita liczba godzin

33+4

36+5

32+7

26+10