Wolne miejsca w klasie o profilu medyczno-kosmetycznym

Informujemy, że w ramach rekrutacji uzupełniającej zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w klasie o profilu medyczno - kosmetycznym!

Jeśli jesteście zainteresowani nauką w naszej szkole, zapraszamy do rekrutacji!

Wymagane dokumenty (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, podanie o przyjęcie do szkoły, kartę zdrowia, zdjęcie) należy złożyć w sekretariacie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wileńskiej 53/55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00