Rada Pedagogiczna - Akademickie Liceum Ogólnokształcące

 

 

Nauczyciele Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego to doświadczeni pedagodzy.

Tworzą zespół nauczycieli – pasjonatów, którzy wykorzystując innowacyjne i twórcze metody pracy będące połączeniem nauki i doświadczenia, zapewnią efektywną i atrakcyjną realizację podstawy programowej, rozwijając zdolności i zainteresowania uczniów.

Są to pedagodzy ponadprzeciętnie zaangażowani.

Zachęcają uczniów do nauki, a uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia.

 

Szczególną wagę nauczyciele przykładają do stworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju uczniów.